Дотримуємося умов оплати праці педагогічних працівників таборів з денним перебуванням

До роботи у таборах з денним перебуванням залучають педагогічних працівників тих навчальних закладів, на базі яких організовано ці табори. Як же оплачується праця таких педагогічних працівників?

Відповідно до пункту 2 ст. 14 закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 4 вересня 2008 р. № 375-ІУ табір з денним перебуванням  - табір, тимчасово утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров»я, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля. розвиток творчих здібностей та інтересів і де діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин.

до роботи у таборах залучають педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, на базі яких вони створені. Це можуть бути як працівники, чия відпустка не збігається з роботою у таборі, так і працівники, які у відпустці, але виявили бажання працювати у таборі. Умови оплати праці педагогічних працівників таборів визначені нормативними документами, зокрема такими:

-         Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти. затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 р. № 102;

-         Постанова КМУкраїни «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 р. № 1298;

-         Наказ Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 р. №557;

Згідно з п. 25 Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально – виховних закладів України, затверджених наказом міністерства освіти України від 20 грудня 1993р. №455( із змінами), під час канікул. що не збігаються з черговою відпусткою. керівник закладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчальне навантаження до початку канікул.

Отже, якщо педагогічного працівника залучено до роботи у таборі під час канікул, що не збігаються з його щорічною основною відпусткою, то оплати праці цього працівника проводитиметься з розрахунку заробітної плати, встановленої під час тарифікації, що передувала початку канікул.

Якщо ж фактично відпрацьований час у таборі перевищує встановлену за тарифікацією норму годин, то такому працівнику виплачується заробітна плата за фактично відпрацьовані години.

Робота, виконана понад педагогічне навантаження, встановлене під час тарифікації, оплачується з погодинного розрахунку.

Якщо до роботи у таборі залучають педагогічних працівників. чия щорічна основна відпустка збігається з роботою у ньому, то заробітну плату таким працівника виплачують за посадами, на які їх призначено. При цьому до уваги не береться те, що вони отримали відпускні.

До роботи у таборах також залучають педагогічних працівників, для яких робота у загальноосвітньому навчальному закладі, на базі якого створено табір, не є основною. Заробітна плата цих працівників обчислюється виходячи з фактичної кількості відпрацьованих годин та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної плати на середньомісячну норму годин на ставку.

Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Під час обчислення заробітної плати педагогічних працівників, залучених до роботи у таборах, враховуються також і доплати ( за класне керівництво, перевірку зошитів і письмових робіт, завідування навчальними кабінетами, майстернями, навчально – дослідними ділянками), надбавки ( за вислугу років, «престижність праці», почесні звання) та підвищення ( за педагогічні звання, роботу у навчальних закладах певного типу тощо), що передбачалися їм за тарифікацією.

З офіційних джерел