Встановлення доплат педагогічним працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників

Чи оплачується вчителю виконання обов’язків класного керівника на час відсутності колеги — класного керівника, який проходить курси підвищення кваліфікації?

 

Відповідно до статті 105 Кодексу законів про працю України працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою професією (посадою) або обов’язки тим без звільнення від своєї основної роботи, провадиться доплата за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово  відсутнього  працівника.

Розміри доплат за суміщення професій (посад) або виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника встановлюються на умовах, передбачених у колективному  договорі.

 

Під виконанням обов’язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від своєї основної роботи слід розуміти заміну працівника, відсутнього (незалежно від терміну відсутності) у зв’язку із хворобою, відпусткою, відрядженням та з інших причин, коли за ним зберігається місце роботи (посада).

Пунктом 52 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 (зі змінами та доповненнями), передбачено, що керівники установ та закладів освіти мають право у межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати, за погодженням з профспілковим комітетом, доплати за суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд із основною роботою обов’язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків професій  (посад),  які  суміщаються.

Конкретний розмір доплат встановлюється за фактично виконаний обсяг робіт.

Отже, якщо педагогічний працівник поряд зі своєю основною роботою виконував обов’язки тимчасово відсутнього колеги, то згідно із законодавством України  йому  встановлюють  доплату.

З офіційних джерел