Педагогічна інтернатура

IMG 65690505Відповідно до Концепції розвитку педагогічної освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України 16 липня 2018 року № 776,професійне навчання педагогічних працівників  складається з трьох основних етапів:

     - відправну формальну освіту;

    - початок професійної діяльності — педагогічну інтернатуру, яка повинна супроводжуватися комплексом спеціальних заходів сприяння входженню працівника в професію;

     - безперервний професійний розвиток;

Після завершення навчання особа, яка вперше обіймає педагогічну посаду, проходитиме педагогічну інтернатуру у статусі педагога-стажиста.

Педагогічна інтернатура— це форма післядипломної педагогічної освіти, яка передбачає систематичну роботу педагогічного працівника над формуванням та вдосконаленням власної педагогічної майстерності впродовж першого року професійної діяльності під керівництвом досвідченого педагога-наставника.

Як відбуватиметься педагогічна інтернатура ?

Педагогічна інтернатура є початком професійної діяльності педагога і супроводжується комплексом спеціальних заходів задля сприяння «входженню» працівника в професію. Тривалість проходження педагогічної інтернатури — 1 рік.

Молодому педагогу допомагатиме досвідчений наставник тої самої або спорідненої спеціальності з того самого або іншого закладу освіти.

Наставник спільно з педагогом-стажистом розроблять програму наставництва, передбачивши у ній різні форми професійного розвитку (зокрема, взаємне відвідування занять, опрацювання відповідної літератури, коучинг тощо). До розроблення програми можна залучати науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти.

Сертифікація педагогічної інтернатури.

Особі, яка успішно завершить педагогічну інтернатуру, заклад освіти — дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, професійно-технічної, спеціалізованої, фахової передвищої — видасть сертифікат установленого зразка. Сертифікат про успішне завершення педагогічної інтернатури — необхідна умова для просування особи формальними етапами професійного розвитку (у вигляді кваліфікаційних категорій, звань, посад тощо).

З офіційних джерел