Встановлення педагогічного навантаження педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів

Відповідно до статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року № 2628-ІІІ (із змінами та доповненнями) педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти — це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності відповідно становить: 

вихователя групи загального типу — 30 годин;

вихователя групи компенсуючого типу — 25 годин;

соціального педагога — 40 годин;

практичного психолога — 40 годин;

практичного психолога дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу — 20 годин;

музичного керівника — 24 години;

інструктора з фізкультури — 30 годин;

вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда — 20 годин;

вихователя-методиста — 36 годин 

на тиждень, що відповідає тарифній ставці. 

Розміри тарифних ставок інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів, обслуговуючого персоналу та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України та іншими нормативно-правовими актами. 

Педагогічне навантаження між педагогічними працівниками навчального закладу розподіляється керівником закладу з дотриманням норм чинного законодавства України, зокрема, Кодексу законів про працю України, за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим комітетом) залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися у навчальному закладі, та затверджується відповідним органом управління освітою. 

Керівники навчальних закладів зобов’язані ознайомлювати педагогічних працівників під особистий підпис про попередній розподіл педагогічного навантаження у кінці навчального року під час проведення комплектації та на початку навчального року під час проведення тарифікації. 

Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною 3 статті 30 Закону України «Про дошкільну освіту», встановлюється лише за письмовою згодою працівника у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

Пунктом 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки рекомендовано при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження. 

Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи у оздоровчих таборах з денним перебуванням дітей, що діють у канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору. 

Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи у оздоровчих таборах, розташованих у іншій місцевості, здійснюється тільки за згодою працівників.

 

З офіційних джерел