Особливості сертифікації та атестації педагогічних працівників

14082018Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи.

Спільним у сертифікації й атестації педагогів є те, що і сертифікація, і атестація належать до системи зовнішнього забезпечення якості освіти.

Атестація

педагогічних працівників

ст. 50 Закону України «Про освіту»

Сертифікація

педагогічних працівників

ст. 51 Закону України «Про освіту»

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є обов’язковою. п. 1.5 Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930

Сертифікація відбувається на добровільних засадах виключно за ініціативою педагогічного працівника. п. 2 ст. 51 Закону про освіту

Чергова атестація — один раз на п’ять років, позачергова з метою підвищення кваліфікаційної категорії — не раніш як через два роки після присвоєння попередньої. пункти 1.7 та 1.9 Типового положення

Сертифікація здійснюється один раз на три роки. п. 4 ст. 51 Закону про освіту

Для організації та проведення атестації педагогічних працівників у навчальних та інших закладах, органах управління освітою створюють атестаційні комісії I, II і III рівнів. п. 2.1 Типового положення

Процедурою сертифікації опікуються спеціально уповноважені державою установи. п. 3 ст. 51 Закону про освіту

На кожного педагогічного працівника, який атестується, атестаційна комісія оформлює атестаційний лист у двох примірниках — один зберігається в особовій справі педагогічного працівника, а другий — видається йому під підпис не пізніше трьох днів після атестації. п. 3.15 Типового положення

За результатом успішного проходження сертифікації видають сертифікат. Він дійсний упродовж трьох років. п. 4 ст. 51 Закону про освіту

Якщо педагог успішно пройшов сертифікацію, це зарахують як проходження атестації.

( Відділ з соціально - економічних та правових питань )

З офіційних джерел