Порядок виплати «лікарняних» педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом

Чи провадяться виплати за листком непрацездатності педагогічним працівникам, які працюють за сумісництвом, за неосновним місцем роботи?

 

Так.  При обчисленні середньої заробітної плати для оплати перших 5-ти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця та допомоги за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, яка виплачується з 6-го дня непрацездатності, враховується уся заробітна плата, одержана за основним місцем роботи та за сумісництвом, з якої сплачено  страхові  внески.

 Відповідно до статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001 року № 2240-ІІІ (із змінами та доповненнями) підставою для призначення допомоги з тимчасової непрацездатності у разі роботи за сумісництвом є копія виданого у встановленому порядку листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника та печаткою  навчального  закладу  за  основним  місцем  роботи.

З офіційних джерел