Готуємося до проведення попередньої тарифікації педагогічних працівників на новий 2018/ 2019 навчальний рік

345765435     Наприкінці кожного навчального року до надання чергової відпустки педагогічним працівникам проводиться попередня тарифікація педагогічних працівників на новий навчальний рік.

    Тарифікація педагогічних працівників навчальних закладів є визначальною умовою оплати праці в навчальному закладі. Саме під час тарифікації визначається обсяг педагогічного навантаження кожного педагогічного працівника, встановлюються доплати та надбавки і розраховується фонд оплати праці на місяць. На підставі тарифікаційного списку визначається потреба в коштах для виплати зарплати педагогічним працівникам на рік.

Розподіляють педагогічне навантаження у повній відповідності з кількістю педагогічних працівників, мережею класів, груп і гуртків на основі навчального плану закладу.

З ЧОГО ПОЧИНАЄТЬСЯ Попередня

ТАРИФІКАЦІЯ

Для повноцінної роботи тарифікаційної комісії потрібно мати відповідні документи. Їх склад залежить від типу навчального закладу та інших чинників. Проте можна виділити такі загальні види документів:

1. Робочий навчальний план, розроблений на підставі Типових навчальних планів, затверджених відповідними наказами МОН;

2. Особові справи педагогічних працівників (для визначення освіти, педагогічного стажу та кваліфікаційної категорії педпрацівників).

3. Список педагогічних працівників із зазначенням посади, спеціальності за дипломом, інформацію про курс, категорії, звання і дати присвоєння категорії і звання (перевірено бухгалтером по заробітній платі).

4. Витяг з протоколу засідання профспілкового комітету про погодження попереднього розподілу годин педагогічного навантаження на новий 2018/ 2019 навчальний рік;

5.Проекти наказів про:призначення класних керівників, встановлення доплати за перевірку зошитів, встановлення доплати за завідування навчальними кабінетами, про поділ класів на групи при вивченні окремих предметів тощо;

6.Проекти індивідуальних робочіх навчальних планів   для організації індивідуального навчання.

7.Заяви: вчителів початкових класів про передачу годин фахівцям; вчителів про згоду працювати на неповне тижневе навантаження у новому навчальному році;

Нагадуємо, що педагогічним працівникам,які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, навчальне навантаження під час тарифікації на відповідний навчальний рік встановлюється, як правило, в обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передають іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпустки педагогічним працівникам має бути забезпечене навантаження, встановлене при тарифікації на початок навчального року.

Відповідно до п. 4 Інструкції № 102 тарифікаційні списки затверджуються за погодженням із профспілковим комітетом не пізніше 5 вересняі подаються вищестоящому органу управління освітою.

( соціально – економічний та правовий відділ обласного комітету Профспілки)

З офіційних джерел