Встановлення педагогічного навантаження працівникам ДНЗ

Педагогічне навантаження працівника дошкільної освіти – це час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.)

Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням із профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склалися в закладі (з дотриманням Кодексу законів про працю України) і затверджується відповідним органом управління освітою.

 Педагогічне навантаження працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на ставку становить на тиждень:

вихователь групи загального типу

30 годин

вихователь групи компенсуючого типу

25 годин

соціальний педагог

40 годин

практичний психолог

40 годин

практичний психолог дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу

20 годин

музичний керівник

24 години

інструктор з фізкультури

30 годин

вчитель-дефектолог, вчитель-логопед

20 годин

вихователь-методист

36 годин

інструктор слухових кабінетів;

30 годин

Керівники закладів освіти зобов’язані ознайомлювати педагогічних працівників під особистий підпис про попередній розподіл навчального навантаження у кінці навчального року під час проведення комплектації та на початку навчального року під час проведення тарифікації.

Ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються, виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин).Відповідно до п. 4.2.7 Галузевої угоди між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011–2015 роки  передбачено зобов’язання при звільненні педагогічних працівників вивільнені години розподіляти у першу чергу між тими працівниками, які мають неповне тижневе навантаження.Тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не більше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загальноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількості годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору.

Залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збігається з їхньою щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників.

З офіційних джерел