Особливості оплати праці тимчасово відсутніх вчителів

 45678po09876o   Керівництво закладу освіти несе відповідальність за своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів у межах:

-        часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до навчального плану;

-         встановленої максимальної кількості навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх перевантаження;

 

Порядок заміни:

1)    Тимчасово відсутніх учителів ліпше замінювати (юридично — заміщення) вчителями тієї самої спеціальності ;

2)    Якщо таку заміну забезпечити неможливо, то учителі інших дисциплін можуть замінювати тимчасово відсутніх колег, але при цьому виконувати програму зі свого предмета дещо наперед, аби потім передати свої години вчителю, який був відсутній, для виконання пропущеної програми.

Порядок обліку пропущених і замінених уроків:

У кожному закладі загальної середньої освіти ведуть Журнал обліку пропущених і замінених уроків. Вказівки до ведення Журналу наведені в додатку 12 до наказу МОН «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» від 10.05.2011 № 423.

Заступник директора з навчальної роботи:

-         несе повну відповідальність за своєчасність і достовірність записів у Журналі;

-         веде записи чітко, охайно, кульковою ручкою;

-         вносить записи на підставі належно оформлених документів:

        наказів по закладу освіти – листків непрацездатності;

        записів у класних журналах тощо;

враховує, що:

        кількість замінених уроків обов’язково має збігатися з обліком проведених уроків у класних журналах;

        учитель, який проводив урок у порядку заміни, має розписатися в Журналі;

         записи мають відповідати записам у Табелі обліку використання робочого часу. Як виняток, в окремих випадках виправлення в Журналі підписує і скріплює печаткою директор закладу освіти.

Порядок оплати праці при заміні

При заміщенні тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин педпрацівників, яке тривало не більше двох місяців, відповідно до п.73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої Міністерством освіти України від 15.04.1993 № 102 провадиться погодинна оплата праці. Якщо ж заміщення тривало понад два місяці, тооплата праці педагогів провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного навчального навантаженняв порядку, передбаченому п.68 цієї Інструкції, тобто за тарифікацією у повному обсязі.

        Про механізм заміни та оплати праці вчителів за години заміщення тимчасово відсутніх вчителів виписано в спільному листі Міністерства освіти і науки України від 28.11.08 1/9-770 та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 27.11.08 № 02-5/465, згідно з яким керівники навчальних закладів, як правило, повинні організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п.73 ( погодинно), чи п.68 (за тарифікацією) Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти залежно від термінів заміни.

 

( соціально – економічний та правовий відділ обласного комітету Профспілки)

З офіційних джерел