Оформлення трудових відносин з керівниками закладів загальної середньої освіти

    45677421Згідно з пунктом 4 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII (далі — Закон України «Про освіту») частину другу статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» викладено у наступній редакції:

     «2. Керівник закладу загальної середньої освіти призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника (засновників) закладу або уповноваженого ним (ними) органу.

   Керівник державного, комунального закладу загальної середньої освіти призначається на посаду за результатами конкурсного відбору строком на шість років (строком на два роки — для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії, до складу якої входять представники засновника (засновників), трудового колективу, громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та громадського об’єднання керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці. До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої освіти.

     Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти розробляє та затверджує засновник на підставі типового положення ,затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.».

     Підпунктом 17 пункту 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» встановлено, що після набрання чинності цим Законом частина друга статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» застосовується до посад, що стали вакантними у встановленому законодавством порядку.

     Відповідно до підпункту 2 пункту 6 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про освіту» Кабінет Міністрів України має протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом, забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

     Отже, до часу затвердження у встановленому законодавством порядку типового Положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, на підставі якого засновником має бути розроблено положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, а також забезпечення вимог щодо складу конкурсних комісій, зокрема у частині представництва з боку громадських об’єднань керівників закладів загальної середньої освіти відповідної адміністративно-територіальної одиниці, реалізувати норму частини другої статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту» щодо призначення керівника комунального закладу загальної середньої освіти за результатами конкурсного відбору не має можливості.

     Варто зазначити !   Лист Міністерства освіти і науки України від 13.10.2017 № 1/9-554 «Щодо нагальних питань впровадження Закону України «Про освіту», у якому йде мова про те, що тимчасова відсутність затвердженого Міністерством зазначеного вище типового положення (на разі розробляється) не зупиняє дію норми Закону, суперечить загальноприйнятим нормам законотворчості, тому що зупиняти чи не зупиняти дію певної норми закону може лише відповідний закон, а не відсутність механізму її реалізації.

     Крім того, пункт 9 зазначеного листа, а саме щодо обрання керівника комунального закладу загальної середньої освіти на основі конкурсного відбору, що має бути проведений відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника комунального закладу загальної середньої освіти, розробленого та затвердженого засновником цього закладу, потенційно може мати відмінні норми, від передбачених у розробленому з часом міністерством типовому положенні, містити іншу, ніж передбачена частиною 2 статті 26 Закону України «Про загальну середню освіту», норму.

     Згідно з частиною другою пункту 2 статті 2 Закону України «Про освіту» листи, інструкції, методичні рекомендації, інші документи органів виконавчої влади, крім наказів, зареєстрованих Міністерством юстиції України, та документів, що регулюють внутрішню діяльність органу, не є нормативно-правовими актами і не можуть встановлювати правові норми.

    Тому застосування передбачених у листі положень про передчасне обрання за конкурсом керівників комунальних закладів загальної середньої освіти може призвести до порушення їхніх трудових прав та до звернень ними до судових органів.

     Відповідно до частини другої статті 391 Кодексу законів про працю України трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, за винятком випадків, передбачених частиною другою статті 23 КЗпП України, вважаються такими, що укладені на невизначений строк. Аналогічні положення передбачені у пункті 5.3.9 Галузевої угодиміж Міністерством освіти і науки України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, яким Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки спрямовувати контрактну форму трудового договору на створення умов для виявлення ініціативності працівника, враховуючи його індивідуальні здібності, правову та соціальну захищеність.

     Вважати обов’язковим надання додаткових порівняно з чинним законодавством пільг, гарантій та компенсацій для працівників, з якими укладено контракт. Пунктом 5.3.6 Галузевої угоди Міністерство освіти і науки України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки, не допускати укладення з ініціативи органів місцевого самоврядування в односторонньому порядку трудового договору у формі контракту з керівниками загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності.

     Отже, якщо на час набрання чинності Законом України «Про освіту», станом на 28.09.2017, мали місце трудові відносини між керівником закладу загальної середньої освіти та засновником чи уповноваженим ним органом на умовах контрактної форми трудового договору, навіть, якщо строк дії контракту закінчився після набрання чинності новою редакцією Закону України «Про освіту», трудові відносини можуть бути продовжені як на умовах контракту, так й на умовах безстрокового трудового договору.

За матеріалами сайту Профспілки

працівників освіти і науки України.

З офіційних джерел