З досвіду роботи Первомайської міської організації профспілки працівників освіти щодо захисту прав спілчан із забезпечення гарантій ст. 57 Закону України «Про освіту».

Освітянська галузь – одна з найпотужніших у Первомайську. Вона охоплює 38 навчальних закладів різних типів: 18 дошкільних, 15 загальноосвітніх та 5 позашкільних. Кожен із них відзначається яскравою індивідуальністю, має власний стиль роботи. Всі заклади об’єднані спільною метою: формування якісної освітньої системи міста. Незважаючи на те, що сама по собі освіта –  галузь досить консервативна, щороку в ній відбувається чимало нового і цікавого. Адже змінюється життя, змінюються покоління, змінюються потреби та вимоги. Однак, які б реформи не відбувалися в освіті, визначальною фігурою навчально-виховного процесу був і залишається учитель, педагог.

Тому, в основі  спільної діяльності Первомайської міської організації профспілки освітян і управління освіти головним завданням сьогодні залишається – у складних сучасних ринкових умовах, при обмежених фінансових ресурсах держави забезпечити захист соціальних прав та інтересів спілчан, зберегти їхній творчий потенціал, створити якомога кращі умови роботи й відпочинку працівникам галузі в кожному трудовому колективі. І належна увага в такій співпраці приділяється виконанню вимог ст. 57  Закону України «Про освіту».

 Багато років поспіль залишається сталою мережа навчальних закладів міста, що сприяє зайнятості працівників. Зведено до мінімуму плинність педагогічних кадрів, підвищується їх якісний склад. Частка педагогів ЗНЗ з повною вищою освітою складає 93%. З них: 44% мають вищу кваліфікаційну категорію, 9% – звання «Вчитель-методист», 20% – «Старший учитель». Організаційні ланки Профспілки активно долучаються до процесу атестації, прагнучи домогтися визначення дійсного рівня педагогічної майстерності працівників та встановлення об'єктивної кваліфікаційної категорії.  

Управлінням освіти забезпечується повне дотримання чинного законодавства щодо видачі компенсації працівникам, які направляються на курсову перепідготовку. Протягом 2010 року 167 педагогів (99,4% від запланованої кількості) пройшли курсову перепідготовку, на що було виділено 173,5 тис. грн., у 2011 році на підвищення професійного рівня 227 педагогів (100%) використано 191,2 тис. грн.          

Реалізуються права освітян міста на заробітну плату, яка виплачується у повному обсязі у визначені колективними договорами терміни, в т.ч. за період відпусток. Забезпечується своєчасне встановлення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним та іншим категоріям працівників навчальних закладів міста на основі Єдиної тарифної сітки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Угодою між управлінням освіти і міською організацією профспілки працівників освіти і науки, колективними договорами навчальних закладів міста Первомайська передбачені та здійснюються  додаткові доплати і надбавки до заробітної плати:

-       педагогічним  працівникам  за  роботу в установах соціального призначення      ( ДНЗ №5, 11, 25 ) з 01.01.2008 р. – 20% посадового окладу;

-       педагогічним  працівникам  гімназії з 01.01.2008 р. – 10% посадового окладу;

-       за роботу в нічний час – 40%.

Відповідно до ст.8 Закону України «Про відпустки» та положень колективних договорів надається додаткова відпустка працівникам з ненормованим робочим днем, здійснюються доплати: за роботу в шкідливих умовах, водіям – за класність, прибиральницям – за роботу з деззасобами. Так, у 2011 році додаткові відпустки отримали 113 працівників, на що виділено 16,4 тис. грн. Відповідні доплати отримували 165 осіб (на загальну суму – 1219,1 тис. грн.). Для вирішення соціально-побутових питань працівників галузі протягом 2011 року адміністрації та профкоми закладів  освіти надали матеріальну допомогу членам колективів на суму понад         24 тис. грн.

Відповідно до ст. 57 Закону України «Про освіту» забезпечується  виплата  педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків та премій з фонду економії заробітної плати обслуговуючому персоналу відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи закладу. У 2011 році на здійснення таких виплат виділено 473,5 тис. грн.  

Значна увага з боку управління освіти і міської організації Профспілки приділяється відзначенню результатів творчого підходу освітян до справи, посиленню у них мотивації до якісної роботи. Щорічно на серпневих конференціях та до Дня працівника освіти матеріальне заохочення отримують педагоги, нагороджені відомчими відзнаками, начальники пришкільних таборів-переможців огляду-конкурсу, керівники навчальних закладів, які за результатами рейтингової оцінки посіли  І-ІІІ місця, та за кращу підготовку до нового навчального року, цінні подарунки вручаються молодим педагогам та ветеранам праці. У 2011 році на нагородження виділено 144 тис. грн. управлінням освіти та 44,9 тис. грн. радою профспілки.

Уже 5 років поспіль у Всесвітній день вчителя проводяться зустрічі творчо працюючих педагогів міста з  начальником управління освіти, завідуючою мето-дичним кабінетом та головою профспілки. На захід запрошуються і представники міської влади. За перемогу в конкурсах фахової майстерності, якісну підготовку учнів до олімпіад та інших творчих випробувань результативно працюючі педагоги нагороджуються  грошовою премією від управління освіти та отримують подарунки від ради профспілки. Крім того, з 2010-го року запроваджене щомісячне преміювання педагогів, які підготували переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт т/в МАН. За підсумками минулого навчального року премію у розмірі 245 грн.  щомісячно отримують 20 педагогів міста.

Грамотами управління освіти та грошовими преміями, матеріальним заохоченням від ради профспілки відзначаються педагогічні працівники з нагоди Всеукраїнського Дня фізкультури та спорту. У 2011 році на нагородження витрачено відповідно  5,74 та 1,35 тис. грн.

Успішна робота закладів освіти значною мірою залежить від умов, що створенні для праці та відпочинку працівників галузі. Адже трудова діяльність освітян повинна здійснюватися в належних та безпечних умовах, приносити їм задоволення, створювати можливість для повного вияву здібностей, навичок, майстерності. Під час підготовки закладів освіти міста до 2011/2012 навчального року використано 4 млн.       748 тис. грн., з них бюджетних – 2 млн. 118 тис. грн.,  позабюджетних – 2 млн.       630 тис. грн.

Колективними договорами між адміністраціями і профспілковими організаціями навчальних закладів передбачені та виконуються комплексні заходи щодо дотримання встановлених нормативів з охорони праці. Проводиться атестація робочих місць, здійснюються відповідні доплати та надаються додаткові відпустки. Щороку управлінням освіти використовуються значні бюджетні кошти для створення безпечних умов праці та на виконання протипожежних заходів в навчальних  закладах міста. Так, у 2011 році на це виділено 281,94 тис. грн. (близько 1% від фонду заробітної плати).

Предметом постійного піклування міської організації профспілки і управління освіти є стан здоров’я та умови відпочинку членів профспілки, їхніх сімей. Регулярно проводяться безоплатні медичні огляди працівників. Минулого року на проходження медичного огляду працівниками галузі виділено 42 тис. грн. ( у 2010 році – 40 тис. грн.). Усі педагоги отримали у 2011 році допомогу на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу (1418,1 тис. грн.). Протягом минулого року оздоровлено 47 працівників освіти та 53 їхніх дітей. На дані видатки виділено з профспілкового бюджету 13,4 тис. грн.

Отже, результатом узгоджених дій соціальних партнерів – управління освіти і профспілкової організації – є своєчасне і повне фінансування оплати праці освітян, виплата допомоги на оздоровлення, винагороди за сумлінну працю, створення та покращення умов для підвищення ефективності роботи навчальних закладів міста, реалізація професійних, трудових і соціально-економічних гарантій працівників.

І така тісна співпраця сприяє не лише дотриманню вимог ст. 57 Закону України «Про освіту», а й залученню додаткових коштів (453 грн. на 1 працівника), які витрачаються на запровадження непередбачених законодавством пільг і виплат працівникам галузі та членам їхніх сімей.

У 2011 році за значний особистий внесок в розвиток галузі, тісну плідну взаємодію з профспілковою організацією начальник управління освіти Остапенко Галина Феліксівна отримала від ЦК профспілки працівників освіти і науки високу нагороду – Відзнаку «За соціальне партнерство».

 

Первомайська міська організація профспілки освітян бажає колегам конструктивної та творчої співпраці з соціальними партнерами, що дозволить  не просто сподіватись кращого, а реально наближати його.

 

Голова міської ради профспілки м. Первомайська                         Сисоєва І.В

З офіційних джерел